BILJARTVERENIGING YN DE ALDE SMIDTE

Verslag jaarvergadering dd. 3 oktober 2017;

 

 1. Opening: Om 20.10 opent voorzitter Geert Wind de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden en meld dat er geen nieuwe aan of afmeldingen zijn,
  wel staat hij stil bij het overlijden van trouw clublid Pieter Dijkstra.

 2. Mededelingen:  Het gegeven dat er nu nog 7 clubleden zijn brengt een discussie opgang van kunnen wij zo nog wel doorgaan met als resultaat dat we in ieder geval komend seizoen nog doorgaan met de BVYDAS waarbij de aantekening dat als de biljarttafel weer voor in het cafe staat er op 1 tafel gespeeld zal worden.

 3. Verslag secretaris: Het verslag, achterop de uitnodiging, wordt onveranderd goedgekeurd.

 4. a. Financieel verslag:  De kascommissie, bestaande uit Jan van der Wal,  heeft het kasboek niet kunnen controleren en wordt later gedaan.
  Op de 2e clubavond op 10-10-2017 heeft reserve kascommissielid Jelle Schilstra de kas gecotroleerd en goed bevonden, getekend en daarmee de penningmeester en bestuur gedechargeerd.
  b. Contributie: In de vergadering wordt besloten de contributie dit jaar  te houden op € 60,-.
  Verzoeke dit bedrag over te maken op bankrekening  NL44RABO3050116927  tnv Simon van der Meer inzake biljartclub Yn de Alde Smidte.                                                                    

 5. Kascontrole: 2018 Jelle Schilstra.

 6. Bespreking clubcompetitie:
  De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om 3 rondes libre te spelen, daarna 1 ronde 3banden, in de vijfde ronde gaan we  bandstoten en het nieuwe over rood spelen we weer in de zesde ronde.                                                                                                         
  Ruurd meld dat de nieuwe gemiddelden van het 3banden, bandstoten en over rood nu ook weer op de kaartjes staan.    
  Voorzitter Geert zal de andere biljartclubs weer benaderen voor een uitwisseling en komt tezijnertijd nog met de betreffende data.

 7. Spelavond:  In de week na sinterklaas zullen we een avondje potbiljarten in lassen.

 8. Rondvraag:  Willem wil nu echt zijn best doen om kampioen te worden.
  Ruurd meld dat de vergoeding, die de BVYDAS voor hosting betaald, is verminderd van 2/12 naar 1/12 aandeel in het hostingpakket.
  Ruurd heeft de domeinnaam biljartverenigingydas.nl weer voor 5 jaar heeft vastgelegd en vooruit betaald omdat dit 50% korting oplevert.
  De BVYDAS betaald per jaar voor de domeinnaam aan Ruurd. Mocht de BVYDAS binnen die 5 jaar stoppen dan betaald de BVYDAS het restbedrag alsnog uit de kas aan Ruurd.

 9. Sluiting:  Voorzitter wenst tenslotte  alle leden veel succes toe voor het komende seizoen. Waarna de competitie werd opgestart. Ruurd zal volgende week voor speellijsten zorgen.                              Verslag secretaris Ruurd Oosterkamp


TERUG NAAR DE BEGINPAGINA